Coronaregels op de Bongerd

Binnenkort hopen we weer te kunnen beginnen. 

Om alles goed te laten verlopen zijn er een aantal maatregelen en afspraken nodig. Wij volgen hier de richtlijnen van het RIVM en de overheid. De afspraken zijn in overleg met de medezeggenschapsraad gemaakt. 

Bij verkoudheid of griepachtige klachten blijft een kind thuis.

School

 • Wij gaan werken met een continurooster. De tijden zijn van 8:30 tot 14:00 uur.
 • Kinderen nemen een tussendoortje en een lunchpakketje mee. Zij eten met de leerkracht in de klas. Het drinken graag in pakjes of bekers die de kinderen zelf kunnen open maken.
 • De school let extra op de hygiëne. Er zijn extra middelen aangeschaft. 
 • Er zal geen luizencontrole zijn, wilt u zelf extra alert zijn.
 • Kinderen die jarig zijn geweest mogen trakteren, maar alleen op een voorverpakte traktatie.

Naar school en weer naar huis

 • De kinderen kunnen komen tussen 8:20 en 8:30 uur.
 • Geen ouders op het schoolplein.
 • De kinderen uit groep 5, 6 en 8, zetten hun fiets weg, blijven niet op het plein, lopen direct naar hun lokaal en nemen de ingang aan de Schoolstraat.
 • De kinderen uit groep 7 gaan via de hoofdingang naar binnen.
 • De kinderen groep 4, groep 3 en groep 1/2 A, gaan via de buitendeur van hun lokaal naar binnen. Ouders van kinderen uit groep 4 en groep 3 nemen afscheid buiten het schoolplein. Ouders van kinderen uit groep 1/2 A nemen afscheid bij de buitendeur van het lokaal.
 • De kinderen van groep 1/2 B nemen afscheid van hun ouders bij het hek van het kleine plein.
 • De school gaat om 14:00 uur uit. Ouders komen niet op het plein. De ouders van de kleuters wachten op het grasveld, de kinderen komen naar ze toe als de leerkracht de ouder ziet. De ouders van groep 3 wachten op de stoep in de Schoolstraat. De andere kinderen gaan zo veel mogelijk zelfstandig naar huis of lopen naar de ouder op een afgesproken plek buiten het schoolplein. Houd zo veel mogelijk afstand van elkaar en neem uw kind direct mee naar huis en blijf niet bij school hangen.

Kinderopvang/peuteropvang

 • De kinderen van de opvang in de leeftijd van 0 tot 4 jaar kunnen gebracht worden tussen 7:30 uur en 8:15 uur en van 8:35 tot 9:00 uur.
 • De peuters kunnen tussen 8:00 uur en 8:15 uur gebracht worden.
 • Er mag maar één ouder per kind brengen en halen.
 • Bij het brengen de ingang van de kinderopvang gebruiken.
 • Wilt u het afscheid kort houden en afstand tot de pedagogisch medewerker bewaren.
 • Het ophalen van de peuters is buiten bij het hek van het kleine plein.

VSO en BSO

 • De VSO en BSO volgt hetzelfde regime als de basisschool
 • De kinderen worden voor 8:15 uur gebracht bij de VSO.
 • De hoofdingang aan de Vaassenseweg wordt gebruikt.
 • Kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar binnen laten gaan.
 • Bij het ophalen maximaal één ouder en het contact kort houden, de ingang van de kinderopvang gebruiken.
 • De BSO is van 14:00 uur tot 17:00 uur. Heeft u opvang tot 18:00 uur nodig dan kunt u contact opnemen met Jamilla van der Tol.