Weer naar school vanaf 11 mei!

Wij gaan weer beginnen op 11 mei. Nog niet volledig en natuurlijk is het spannend, maar er is een start. Ook zullen de dagen er anders uit zien voor iedereen.

Om alles goed te laten verlopen zijn er een aantal maatregelen en afspraken nodig. Wij volgen hier de richtlijnen van het RIVM en de overheid. De afspraken zijn in overleg met de medezeggenschapsraad gemaakt. Deze afspraken zijn in principe voor 3 weken en gelden tot 1 juni 2020. Daarna wachten we nieuwe besluiten af.

Bij verkoudheid of griepachtige klachten blijft een kind thuis.

School

 • De schooltijden zijn aangepast. Wij gaan werken met een continurooster. De tijden zijn van 8:30 tot 14:00 uur.
 • Kinderen nemen een tussendoortje en een lunchpakketje mee. Zij eten met de leerkracht in de klas. Het drinken graag in pakjes of bekers die de kinderen zelf kunnen open maken.
 • De school let extra op de hygiëne. Er zijn extra middelen aangeschaft. Ook zal er geen luizencontrole zijn, wilt u zelf extra alert zijn.
 • Wij gaan met halve groepen werken. De indeling van de groepen krijgt u via de eigen leerkracht. We hebben broertjes en zusjes op dezelfde dag ingedeeld. Dit was een puzzel en daarom kan er niet geruild worden met dagen. De kinderen zitten in een vast cohort en deze blijven gescheiden.
 • Elke klas is verdeeld in 2 groepen. Groep 4/5 is verdeeld in groep 4 en 5.
 • Groep a: ma 11/5, do 14/5, ma 18/5, woe 20/5, ma 25/5 en do 28/5
 • Groep b: di 12/5, vrij 15/5, di 19/5, di 26/5, woe 27/5 en vrij 29/5
 • Op dagen dat kinderen uit groep 3 t/m 8 niet naar school gaan kunnen zij thuis aan taken werken. De leerkrachten zijn dan niet beschikbaar voor vragen omdat zij de andere groep les geven. Vragen kunnen de eerstvolgende schooldag gesteld worden.
 • Kinderen die jarig zijn geweest mogen trakteren, maar alleen op een voorverpakte traktatie.

Naar school en weer naar huis

 • De kinderen kunnen komen tussen 8:15 en 8:30 uur.
 • Geen ouders op het schoolplein.
 • De kinderen uit groep 5, 7 en 8, zetten hun fiets weg, blijven niet op het plein, lopen direct naar hun lokaal en nemen de ingang aan de Schoolstraat.
 • De kinderen uit groep 6 gaan via de hoofdingang naar binnen.
 • De kinderen groep 4/5, groep 3 en groep 1/2 A, gaan via de buitendeur van hun lokaal naar binnen. Ouders van kinderen uit groep 4/5 en groep 3 nemen afscheid buiten het schoolplein. Ouders van kinderen uit groep 1/2 A nemen afscheid bij de buitendeur van het lokaal.
 • De kinderen van groep 1/2 B nemen afscheid van hun ouders bij het hek van het kleine plein.
 • De school gaat om 14:00 uur uit. Ouders mogen niet op het plein komen. De ouders van de kleuters wachten op het grasveld, de kinderen komen naar ze toe als de leerkracht de ouder ziet. De ouders van groep 3 wachten op de stoep in de Schoolstraat. De andere kinderen gaan zo veel mogelijk zelfstandig naar huis of lopen naar de ouder op een afgesproken plek buiten het schoolplein. Houd zo veel mogelijk afstand van elkaar en neem uw kind direct mee naar huis en blijf niet bij school hangen.

Kinderopvang/peuteropvang

 • De kinderen van de opvang in de leeftijd van 0 tot 4 jaar kunnen gebracht worden tussen 7:30 uur en 8:15 uur en van 8:35 tot 9:00 uur.
 • De peuters kunnen tussen 8:00 uur en 8:15 uur gebracht worden.
 • Er mag maar één ouder per kind brengen en halen.
 • Bij het brengen de ingang van de kinderopvang gebruiken.
 • Wilt u het afscheid kort houden en afstand tot de pedagogisch medewerker bewaren.
 • Het ophalen van de peuters is buiten bij het hek van het kleine plein.

VSO en BSO

 • De VSO en BSO volgt hetzelfde regime als de basisschool. Op de dagen dat de kinderen naar school gaan is de VSO en BSO voor hen beschikbaar.
 • Brengen van de kinderen voor 8:15 uur bij de VSO
 • De hoofdingang aan de Vaassenseweg gebruiken.
 • Kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar binnen laten gaan.
 • Bij het ophalen maximaal één ouder en het contact kort houden, de ingang van de kinderopvang gebruiken.
 • De BSO is van 14:00 uur tot 17:00 uur. Heeft u opvang tot 18:00 uur nodig dan kunt u contact opnemen met Jamilla van der Tol.