Groepen

hieronder staan de groepsindelingen voor dit schooljaar (2018-2019):

  • groep 1/2 a juf Chantal Hofman en juf Ilona Jansen
  • groep 1/2 b juf Lonneke Altena en juf Els Esselink
  • groep 3  juf Nicolette Lieferink en juf Alette Garretsen
  • groep 4 juf Karin Hettinga en juf Bettina Fabri
  • groep 5/6 juf Ellen Lenderink
  • groep 6/7 juf Annelies van Maanen en juf karin Hettinga
  • groep 7/8 juf Vanessa Evers

Groepsindeling

Dit schooljaar zijn wij gestart met 5 combinatiegroepen: de kinderen zijn verdeeld over de groepen; 1/2 a 1/2 b, 3, 4, 5/6, 6/7 en 7/8.  De jongste kinderen leren van de oudere. De oudere kinderen ondersteunen en helpen de jongere kinderen. In de onderbouw vormen de kinderen vaste maatjes om elkaar te kunnen helpen.  De jongste kleuters stromen vanaf het moment dat zij vier zijn geworden in in de bestaande 1,2 a en 1,2 b combinatie. De laatste twee maanden van het schooljaar proberen wij in verband met de aandacht voor de kinderen, bij grote groepen, in overleg met de ouders, de instroom zoveel mogelijk te beperken.