Organisatie

De basisschool valt onder Stichting Archipel Onderwijs en de kinderopvang onder Stichting Archipel Kinderopvang. 

De directeur van educatief centrum De Bongerd is Lotte Huisman. Zij geeft leiding aan het educatief centrum en is eindverantwoordelijk voor het onderwijs‐, inhoudelijke, personele, materiële en financiële beleid. De directeur is een aanspreekpunt voor kinderen, ouders en externe contacten.