In het informatieboekje vindt u alle mogelijke informatie over de kinderdagopvang, de peutergroepen en de voor en buitenschoolse opvang.

informatie boekje kinderopvang E.C. de Bongerd

het pedagogisch beleidsplan vindt u hier.