In het informatieboekje vindt u alle mogelijke informatie over de kinderdagopvang, de peutergroepen en de voor en buitenschoolse opvang.

Informatieboekje kinderopvang E.C. de Bongerd.

het pedagogisch beleidsplan vindt u hier.