In Kindcentrum  de Bongerd wordt gebruik gemaakt van de meldcode kindermishandeling. Hieronder staat het voorgeschreven protocol dat we hanteren als er vermoedens bestaan van kindermishandeling.

meldcode-kindermishandeling 2015