Aanpak grensoverschrijdend gedrag

Binnen ons Kindcentrum gaan wij uit van het positief gedrag van onze kinderen, maar wanneer dit niet lukt, hebben wij duidelijke afspraken over de stappen die we volgen. 
We verstaan onder grensoverschrijdend gedrag het gedrag waarbij iemand terugkerend psychisch en/of fysiek een ander lastigvalt, bedreigt of aanvalt, waarbij regels structureel overschreden worden of materialen worden vernield en/of beschadigd. Hierdoor vormt de leerling een bedreiging voor de waarborging van de veiligheid van de leerling zelf en zijn omgeving. Bij grensoverschrijdend gedrag hanteren we het stappenplan (zie bijlage).

Bijlage: Aanpak grensoverschrijdend gedrag