Inschrijving van uw kind(eren)

Alle kinderen zijn van harte welkom. U kunt uw kind(eren) aanmelden voor het kinderdagverblijf (0-4 jaar), de peutergroep (2¼-4 jaar), de buitenschoolse opvang (4-13 jaar) en voor het basisonderwijs (4-13 jaar). Vanaf 3 jaar kunnen kinderen worden ingeschreven op de school. Zo weten wij tijdig waar we aan toe zijn voor wat betreft de leerlingenaantallen en bent u zeker van de inschrijving.

U kunt bellen voor een afspraak op 0571-291614. U kunt uw kind(eren) aanmelden voor de basisschool middels het ingevulde aanmeldformulier. U maakt dan een afspraak met de directeur voor een intakegesprek.

Digitale aanmeldformulier voor dagopvang, peuteropvang, bso en vso.
aanmeldformulier obs de Bongerd 01-08-2019.

Het aanmeldformulier / inschrijfformulier kunt u invullen en opsturen naar:

De Bongerd
Vaassenseweg 3
7396 NA Terwolde