Overblijven

Op onze school bestaat de mogelijkheid om tussen de middag over te blijven, de zogenaamde tussenschoolse opvang. Niet te verwarren met de voor- en naschoolse opvang. De opvang wordt geregeld door de overblijfcommissie, bestaande uit een overblijf-coördinator, de penningmeester en de overblijfkrachten. Zij krijgen een financiële bijdrage voor hun inzet.

Alle kinderen kunnen gebruik maken van de overblijfregeling. De eerste keer is het handig als u even kennis komt maken met een overblijfkracht en vervolgens de afspraken kunt maken voor deelname. We willen het liefst dat ouders een overblijfkaart kopen voor tien of twintig keer. Dat levert het minste administratief werk op. U kunt incidenteel voor een enkele keer betalen.
Tijdens het overblijven gelden dezelfde regels en afspraken als onder schooltijd. De belangrijkste regels zijn die van de kanjertraining:
 
We vertrouwen elkaar, we helpen elkaar, niemand speelt de baas, niemand doet zielig.

De overblijfkrachten hebben scholing bijgewoond en zijn dus gekwalificeerd. De contactpersonen voor het overblijven zijn:
Alie Kers, Yvonne van de Zanden en Yvonne Gerritsen

Kosten

De kosten bedragen € 2,00 per keer.
  • Een strippenkaart kost € 15,- voor 10 keer overblijven. 
  • Een strippenkaart kost € 25,- voor 20 keer overblijven.

Belangrijke regels bij het overblijven zijn:

  • Geef uw kind gezond voldoende eten en drinken mee.
  • We beginnen gezamenlijk met eten.
  • De normale schoolregels zijn van kracht.

Van alle ouders verwachten wij dat zij redelijkerwijs de afspraken betreffende de overblijf kennen. In het overblijfreglement en de bijlagen 1 wettelijk kader en bijlage 2, de afspraken, kunt u lezen hoe wij alles geregeld hebben op school. Zie hieronder:

Overblijf reglement de Bongerd
Bijlage 1 reglement overblijf OBS de Bongerd wet op het primair onderwijs.1
Bijlage 2 reglement overblijf OBS de Bongerd afspraken en regels.1
aanmeldformulier overblijf de Bongerd