In het informatieboekje vindt u alle mogelijke informatie over de kinderdagopvang, de peutergroepen en de voor en buitenschoolse opvang.

Informatieboekje kinderopvang E.C. de Bongerd 2020-2021

Het pedagogisch beleidsplan vindt u hier.