In het informatieboekje vindt u alle mogelijke informatie over de kinderdagopvang, de peutergroepen en de voor en buitenschoolse opvang.

Informatieboekje kinderopvang Kindcentrum de Bongerd 2021-2022