Het onderwijsteam in schooljaar 2020 - 2021

                                                                                 

 
Binnen het basisonderwijs zijn de volgende personen werkzaam:  
 
  
 
 • groep 1,2 a : Lonneke Altena, Els Esselink-Borgonjen
 • groep 1,2 b : Chantal Hofman, Ilona Jansen
 • groep 3 :      Alette Garretsen, Nicolette Lieferink-Terweel
 • groep 4 :      Martine Brinks-Schilten, Betinna Fabri-Becker
 • groep 5/6 :   Lucie Nijenhuis, Ellen Lenderink
 • groep 6 :      Annelies  van Maanen, Ellen Lenderink
 • groep 7 :      Vanessa Evers 
 • groep 8 :      Marjanne Ekkelenkamp
 • directeur:      Lotte Huisman
 • intern begeleider:  Sjes Scholman
 • vrijwilligster: Marianne Schmidt
 • vrijwillige conciërge: Dit Nieuwenhuis, Frank Huisman
 • bibliotheek:    Jolanda Koers   

Kinderopvang

 

Binnen de kinderopvang zijn de volgende personen werkzaam:
 • assistent leidinggevende: Jamilla van der Tol
 • pedagogisch medewerker: Franca Langbroek
 • pedagogisch medewerker: Céline Stui
 • pedagogisch medewerker: Miranda Schrader
 • pedagogisch medewerker: Elze Wilbrink
 • pedagogisch medewerker: Marieke van den Berg
 • Vrijwilligster: Liesbeth Beuwer