Het onderwijsteam 

                                                                                 

 
Binnen het basisonderwijs zijn de volgende personen werkzaam:  
 
  
 
 • groep 1/2     juf Chantal Hofman en juf Ilona Jansen
 • groep 3        juf Alette Garretsen en juf Bettina Fabri
 • groep 4        juf Ellen Lenderink en juf Annelies van Maanen
 • groep 5        juf Nicolette Lieferink en juf Martine Brinks Schilten 
 • groep 6/7     juf Vanessa Pothoven Evers
 • groep 7        meester Pascal Schuck
 • groep 8        juf Lucie Nijenhuis en juf Annelies van Maanen
 • Onderwijsassistenten: Marleen Pol, Agnes van der Linde en Alisha Terpstra
 • directeur:      Lotte Huisman
 • intern begeleider:  Sjes Scholman
 • vrijwillige conciërge: Dit Nieuwenhuis, Ariëtte Aling
 • bibliotheek:    Jolanda Koers   

Kinderopvang

 

Binnen de kinderopvang zijn de volgende personen werkzaam:
 • assistent leidinggevende: Jamilla van der Tol
 • pedagogisch medewerker: Franca Langbroek
 • pedagogisch medewerker: Marleen Pol
 • pedagogisch medewerker: Elze Wilbrink
 • pedagogisch medewerker: Marieke van den Berg
 • Vrijwilligster: Liesbeth Beuwer