Lezen, de bibliotheek

Wij hebben op de Bongerd onze eigen schoolbibliotheek. Wij nemen deel aan het initiatief van de verenigde bibliotheken “de Bibliotheek op School”. Doel van het initiatief is om middels intensieve samenwerking met deskundigen van de bibliotheek het leesplezier bij de kinderen te vergroten, de mediawijsheid te verbeteren en de kinderen te leren informatiebronnen onderling te verbinden en te vergelijken. Vrijwillige ouders beheren de bibliotheek, met pasjes en scan; volwaardig als een echte bibliotheek. De kinderen hebben allemaal een echt uitleenpasje dat ook in de bibliotheken van Brummen en Voorst gebruikt kan worden. 

De bibliotheek is zo een essentieel onderdeel van ons lees leerproces geworden. Wij ontwikkelen bij de kinderen, naast het aanvankelijk leren lezen, een intrinsieke motivatie om te lezen. Daarvoor gebruiken wij het BAVI-lezen, de B voor Beleving, AVI voor de AVI-leesniveaus. Door het zelfstandig lezen gaan kinderen lezen leuker vinden en neemt hun leesvaardigheid toe. BAVI-lezen is motiverend. Kinderen lezen iedere dag een half uur in zelfgekozen boeken. De leraar geeft het goede voorbeeld door zelf ook te lezen. Daarnaast observeert hij het leesgedrag van de kinderen en speelt daar op in. Hij presenteert nieuwe boeken en praat met de leerlingen over boeken. Uiteraard is het dan belangrijk dat de schoolbibliotheek goed gevuld is met aantrekkelijke boeken. Door veel te lezen, gaat de technische leesvaardigheid van leerlingen vooruit.