Zorg en begeleiding 

Op de Bongerd leren de kinderen van en met elkaar. Wij willen kinderen zoveel mogelijk succeservaringen op laten doen zodat zij een positief gevoel van eigenwaarde kunnen ontwikkelen. Kinderen kunnen en mogen werken op hun eigen niveau waarbij we kijken naar de mogelijkheden van het kind.

Leerlingvolgsysteem
De vorderingen die onze leerlingen maken houden we bij via een leerlingvolgsysteem. Een aantal keer per jaar zal uw kind daarom een aantal CITO toetsen maken. Dit gebeurt naast de methodetoetsen die het hele jaar door in de klas gemaakt worden. De uitkomst van die toetsen bespreekt de leerkracht met de intern begeleider en eventueel zal er een plan van aanpak volgen (handelingsplan) als dit nodig mocht zijn. Deze toetsresultaten zullen uiteraard ook met de ouders besproken worden. Dit contact met ouders vinden wij erg belangrijk om samen tot een zo goed mogelijk resultaat te kunnen komen.

Passend Onderwijs
Ons uitgangspunt is dat kinderen met een speciale onderwijsbehoefte ook recht hebben op een plek binnen de school. Zowel vanuit onderwijskundig als maatschappelijk oogpunt is het gewenst dat kinderen zoveel mogelijk samen naar school gaan. Pas in uiterste noodzaak worden kinderen naar een school voor speciaal (basis) onderwijs verwezen.

De zorg voor leerlingen op onze school wordt gecoördineerd door onze Intern Begeleider Sjes Scholman. Als u vragen en opmerkingen heeft ten aanzien van de zorg voor uw kind kunt u altijd bij haar terecht. Natuurlijk kunt u in eerste instantie met zorgen bij de leerkracht van uw kind terecht.