In de informatiegids vindt u alle afspraken en regelingen die te maken hebben met de uitvoering van het onderwijs. Met deze gids willen wij u informeren over het Kindcentrum. Hoe hebben wij ons onderwijs ingericht? Wat willen wij onze kinderen bieden? Hoe is de sfeer in on Kindcentrum? Deze en andere vragen willen wij graag in de informatiegids beantwoorden. Het gaat ons er vooral om een beeld van het Kindcentrum  te geven.

Informatiegids 2022 -2023