Basisonderwijs

Kinderen leren samenwerken en plannen. Ze leren verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen leren; ze leren ‘leren’. Onze moderne lesmethoden bieden ruimte voor zelfstandig werken en samenwerken en houden rekening met verschillende niveaus.

We hebben extra aandacht voor talentontwikkeling en taalvaardigheid, met onder meer een eigen schoolbibliotheek, speciale typelessen (na schooltijd), gym- en zwemlessen en creatieve en muzikale vorming.
Kinderen werken tijdens de les ook met computers en gebruiken die als leer- en zoekmiddel.

In de Kanjertraining ontwikkelen kinderen sociale vaardigheden. Ze leren dagelijks situaties en karakters te herkennen en leren daarmee om te gaan volgens eenvoudige afspraken. 
 

Schooltijden

Wij werken in school met een continurooster.
De kinderen gaan maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 14:00 uur  naar school.
Tijdens de lunchpauze eten en drinken in hun lokaal met de eigen leerkracht.

Informatiegids

In onze informatiegids kunt u alles lezen over ons kindcentrum.
  • De informatiegids staat op onze site en een gedrukt exemplaar ligt in het kindcentrum