Groepen

Hieronder staan de groepsindelingen voor dit schooljaar 2020 - 2021:

  • groep 1/2 a: juf Chantal Hofman en juf Ilona Jansen
  • groep 1/2 b: juf Lonneke Altena en juf Els Esselink
  • groep 3:       juf Nicolette Lieferink en juf Alette Garretsen
  • groep 4:       juf Martine Brinks Schilten en juf Bettina Fabri
  • groep 5/6:    juf Ellen Lenderink en Lucie Nijenhuis
  • groep 6:       juf Annelies van Maanen en juf Ellen Lenderink
  • groep 7:       juf Vanessa Evers
  • groep 8:       juf Marjanne Ekkelenkamp