Excellente leerlingen


Heeft uw kind meer uitdaging nodig?
Op onze school zijn wij er ook voor uw kind.

Verrijken.

Leerlingen die meer aankunnen krijgen een compacting- en verrijkingsaanbod.

Het compacten gebeurt door de leerkracht in de reguliere groep. Door leerstof compacter aan te bieden, waarbij niet alle lesstof hoeft gemaakt te worden, ontstaat er ruimte voor de leerling om bezig te zijn met verdieping en verrijking.
Dit doen we onder andere met Snappet (software voor ieder kind op eigen niveau), Pluspunt (extra aanbod), Rekentijgers, Rekensprinters en overige plusopgaven.

De Krakers
Onze verrijkingsgroep De Krakers is op dit moment ingericht voor kinderen uit de groepen 5 t/m 8 en gaan 2 periodes van een aantal weken van 12.30 tot 13.45 uur met elkaar aan de slag. Het programma voor het dagdeel wordt vastgesteld en ingevuld door Vanessa Pothoven, onze ECHA-specialist hoogbegaafdheid.

Tijdens deze middagen staan het analytisch, creatief en praktisch denken centraal. De kinderen worden uitgedaagd om complexe opdrachten in groepsverband te realiseren. 

Verbinding met de reguliere groep
Vanuit De Krakers wordt er regelmatig een koppeling gemaakt naar de reguliere groep. De kinderen werken in de reguliere groep verder aan het werk van De Krakers. Op deze wijze leren kinderen hun kwaliteiten en verbeterpunten optimaal te ontwikkelen. 

Wilt u hier meer over weten?
Dan kunt u er altijd naar informeren bij Juf Vanessa.