Excellente leerlingen


Is uw kind mogelijk hoogbegaafd?
Op onze school zijn wij er ook voor uw kind.

Verrijken in de reguliere klas.


Leerlingen die meer aankunnen krijgen een compacting- en verrijkingsaanbod.
Het compacten gebeurt door de leerkracht in de reguliere groep. Door leerstof compacter aan te bieden, waarbij niet alle lesstof hoeft gemaakt te worden, ontstaat er ruimte voor de leerling om bezig te zijn met verdieping en verrijking.
Dit doen we onder andere met Snappet -software voor ieder kind op eigen niveau- waardoor we makkelijk vooruit kunnen toetsen en de lesstof aan kunnen laten sluiten bij uw kind.

Plusklas De Krakers
Onze Plusklas De Krakers is op dit moment ingericht voor kinderen uit de groepen 4 t/m 8 en gaan wekelijks van 12.30 tot 13.45 uur met elkaar aan de slag.
Het programma voor het dagdeel wordt vastgesteld en ingevuld door Vanessa Pothoven, onze ECHA-specialist in opleiding.

Tijdens deze middagen staan het analytisch, creatief en praktisch denken centraal. De kinderen worden uitgedaagd om complexe opdrachten in groepsverband te realiseren. 

Verbinding met de reguliere groep
Vanuit De Krakers wordt er een koppeling gemaakt naar de reguliere groep. De kinderen werken in de reguliere groep verder aan het werk van De Krakers. Op deze wijze leren kinderen hun kwaliteiten en verbeterpunten optimaal te ontwikkelen. 

Wilt u hier meer over weten?
Dan kunt u er altijd naar informeren bij Juf Vanessa.