Wij waarderen de betrokkenheid van ouders bij de school buitengewoon. Samen, ouders en team zorgen wij voor de veilige leeromgeving waarbinnen uw kind(eren) zich het best kunnen ontwikkelen. U kunt het document ouderbetrokkenheid hieronder downloaden en lezen. Uw hulp en ondersteuning is onmisbaar voor uw kind.

Ouderbetrokkenheid de Bongerd

Werkgroepen op de Bongerd

Medezeggenschapsraad
Ouderraad
Speelsplein
Verkeer
Bibliotheek
Hoofdluis
Sportdag/Bosdag
Speculaasactie
Sinterklaas
Kerst
Pasen
Koningsspelen
Musical afscheid groep 8
Tour de Terras
Schoolfotograaf
Schoolvoetbal
Schoolreisjes