De Ouderraad (OR)

 

De ouderrraad ondersteunt de school bij het organiseren van allerlei activiteiten en wil de betrokkenheid van de ouders bij de school bevorderen. Ook beheert zij de ouderbijdrage, het schoolreisgeld en het geld van het schoolzwemmen. Eenmaal per schooljaar organiseert de ouderraad in samenwerking met de medezeggenschapsraad een algemene ouderavond. De ouderraad vergadert gemiddeld eenmaal per maand en de vergaderingen zijn openbaar.
In de loop van het schooljaar kunnen de o.a. volgende activiteiten georganiseerd worden: Sinterklaasfeest, Kerstfeest, schaatswedstrijd, schoolreisje, afscheid groep 8, de Bosdag of Sportdag en het Paasfeest.

De samenstelling van de O.R. kan per schooljaar verschillen. De O.R. staat open voor inbreng van nieuwe ideeën van ouders en teamleden.