Ziekmelden

Als uw kind wegens ziekte of om een andere reden niet naar school kan, is het de bedoeling dat u dit 's morgens tussen 8:00 uur en 8:30 uur doorgeeft per telefoon. Niet via mail want die wordt niet altijd op dat tijdstip nog gelezen.
Wanneer een kind zonder bericht niet op school verschijnt, nemen we zo spoedig mogelijk contact op.

Telefoonnummer: 0571-291614