Voor de contacten met en voor een gedegen overdracht naar het voortgezet onderwijs maken wij gebruik van het protocol schooladvies groep 8 voortgezet onderwijs (PO-VO Deventer, Apeldoorn en omstreken). Dat protocol kunt u hieronder downloaden. In het protocol wordt ook schematisch aangegeven welke stappen er genomen worden gedurende het hele schooljaar. Daarnaast wordt jaarlijks in november de scholenmarkt georganiseerd in de gemeente Voorst in Twello. De ouders en kinderen worden daarvan tijdig op de hoogte gesteld. Op de scholenmarkt stellen alle scholen voor voortgezet onderwijs zich aan de belangstellenden voor. Ook organiseren de scholen voor voortgezet onderwijs zogenaamde open dagen zodat kinderen en ouders de school van hun belangstelling  kunnen bezoeken. De basisschool geeft daar over het algemeen ruimte voor.

Protocol Schooladvies groep 8 naar het voortgezet onderwijs de Bongerd 2015

Sinds 2014 is het advies van de basisschool met betrekking tot verwijzing naar het voortgezet onderwijs bindend. Het ministerie heeft daarvoor een duidelijk wettelijk kader geschreven wat voor alle partijen helderheid moet verschaffen. Zowel de basisschool als de ontvangende scholen voor voortgezet onderwijs moeten zich daar aan houden. Voor alle duidelijkheid is hieronder een link toegevoegd van de betreffende brief van het ministerie over dit onderwerp (dd. 15-02-2016 BRON).

Brief aan PO- en VO-scholen over de overgang van leerlingen van primair naar voortgezet onderwijs Min. v. O.C.W.