Verlofaanvraag

Uw kind is leerplichtig vanaf 5 jaar. Het kan zijn, dat uw kind door omstandigheden niet naar school kan. In geval van ziekte is een melding voldoende. In andere situaties zult u tijdig verlof moeten aanvragen, hieronder volgen de richtlijnen voor het aanvragen van verlof:
  • Verlof voor bezoek aan huisarts, ziekenhuis, therapie e.d.
    Dit kunt u telefonisch of met een briefje aan de leerkracht melden. We vragen wel om dergelijke afspraken zoveel mogelijk na schooltijd te maken. Indien de afspraak onder schooltijd valt, kunt u uw kind gewoon naar school sturen en onder schooltijd ophalen.
  • Verlof voor huwelijken, jubilea, begrafenissen e.d..
    Dit verlof meldt u schriftelijk bij de directeur van de school. Op deze wijze kunnen wij de afwezigheid van uw kind verantwoorden aan de leerplichtambtenaar. Wanneer er twijfel is of verlof verleend mag worden zal de directeur overleg plegen met het college van bestuur en/of leerplichtambtenaar.
  • Verlof voor vakantie.
    Dit zijn uitzonderingen! Een verzoek hiervoor dient zes weken voor ingang van het verlof schriftelijk (!) ingediend te worden bij de directeur van de school. Meestal zal deze vragen om een toelichting. Hij is op dit punt gebonden aan afspraken en wettelijke regelgeving op landelijk (Leerplichtwet) en gemeentelijk niveau.
  • Download hier de extra toelichting: toelichting leerplichtwet en verlofaanvraag
Een aanvraagformulier voor vakantie en verlof kunt u hier downloaden: Verlofaanvraagformulier