Kindcentrum De Bongerd is een Kanjer-kindcentrum. Van kinderopvang, peuters tot leerlingen in groep 8 wordt gewerkt met de aanpak van de Kanjertraining. de Kanjertraining leert kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.kanjertraining.nl.

Waarom Kanjertraining?
Ouders, leerkrachten  en kinderen willen graag een school waar kinderen zichzelf kunnen zijn, zonder gepest of uitgelachen te worden.
De Kanjertraining is een preventief programma dat handvatten geeft voor sociale situaties. 

Wat leren kinderen bij de Kanjertraining?
In de lessen leren kinderen:
jezelf voorstellen/presenteren
iets aardigs zeggen
met gevoelens van jezelf en de ander kunnen omgaan
een compliment geven en ontvangen
grenzen aangeven
je mening geven zonder iemand te kwetsen
een ander durven vertrouwen en zelf te vertrouwen te zijn
samenwerken
vriendschappen onderhouden
vragen stellen en belangstelling tonen
proberen de ander te begrijpen
Kritiek geven en ontvangen
leren stoppen met treiteren
zelfvertrouwen en respect krijgen.


Leerlingvolgsysteem
Van groep 3 tot en met 8 volgen we de kinderen met het leerlingvolgsysteem Kanvas. Vanaf groep 5 vullen leerlingen ook zelf vragenlijsten in over hun gevoel over school, de groep en zichzelf. Adviezen voor de aanpak van gedragsproblemen worden aangereikt.