Schoolgids

In de schoolgids vindt u alle afspraken en regelingen die te maken hebben met de uitvoering van het onderwijs. Met deze gids willen wij u informeren over het educatief centrum. Hoe hebben wij ons onderwijs ingericht? Wat willen wij onze kinderen bieden? Hoe is de sfeer op onze school? Deze en andere vragen willen wij graag in de schoolgids beantwoorden. Het gaat ons er vooral om een beeld van het educatief centrum te geven.


Schoolgids 2020-2021