Wij waarderen de betrokkenheid van ouders bij de school buitengewoon. Samen, ouders en team zorgen wij voor de veilige leeromgeving waarbinnen uw kind(eren) zich het best kunnen ontwikkelen. U kunt het document ouderbetrokkenheid hieronder downloaden en lezen. Uw hulp en ondersteuning is onmisbaar voor uw kind.

 ouderbetrokkenheid de Bongerd 2016-2017

werkgroepen op de Bongerd

Medezeggenschapsraad
Ouderraad
Speelsplein
Verkeer
Bibliotheek
Hoofdluis
Sportdag/Bosdag
Speculaasactie
Sinterklaas
Kerst
Pasen
Koningsspelen
Musical afscheid groep 8
Tour de Terras
Schoolfotograaf
Schoolvoetbal
Schoolreisjes